იტვირთება...

საბაჟო

       განბაჟებისთვის საჭირო ყველანაირ პროცედურას და საბაჟოსთან ურთიერთობას ახორციელებენ ჩვენი კომპანია სრულიად უფასოდ. 

             

     საქართველოს კანომდებლობით განბაჟებას ექვემდებარება 300 ლარზე მეტი ღირებულების ან 30კგ-ზე მეტი წონის ამანათი, ასევე ერთგვაროვანი საქონელი, რომელიც გამოიყენება სამეწარმეო საქმიანობისათვი.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

          საბაჟო გადასახედები გამოიანგარეიშება: პროდუქციის ღირებულების დამატებული ტრანსპორტირების საფასურის ჯამის 18%-ს. თუ კანონმდებლობით სხვა გადასახადი არ არის გათვალისწინებული.


სასაქონლო კოდები იხილეთ:  https://www.rs.ge/CommodityCodes?cat=2&tab=1


    თუ თქვენს მიერ გამოწერილი ამანეთები მოხვდება ერთ რეისზე და მათი ჯამური ღირებულება  300 ლარი ან მეტია, ითვლება ერთ სასაქონლო პარტიად და ექვემდებარება განბაჟებას. მაგ:(თუ რამოდენიმე ამანათი გამოწერილია taobao.com-დან და მათი ჯამური ღირებულება აღემატება 300 ლარს)