იტვირთება...

რეისები

SH125 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 27 აპრილი
SH126 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 29 აპრილი
L028 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 30 ივნისი
TK017/4 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 19 აპრილი
L027 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 30 მაისი
GREECE/027 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 16 აპრილი
TK016/4 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 11 აპრილი
SH124 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 25 აპრილი
SH120 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 15 აპრილი
SH121 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 18 აპრილი
SH122 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 20 აპრილი
SH123 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 22 აპრილი
TK015/4 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 05 აპრილი
L024 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 10 აპრილი

რეისი ჩამოსულია 5 დღით ადრე 04 აპრილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურა, ამანათის მისაღებად დაელოდეთ სმს შეტყობინებას

SH119 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 13 აპრილი

რეისი ჩამოსულია 9 დღით ადრე 03 აპრილი, ამანათის მისაღებად დაელოდეთ სმს შეტყობინებას

TK007/4 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 01 მარტი

რეისი ჩამოსულია

SH117 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 08 აპრილი
SH118 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 11 აპრილი
TK014/4 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 30 მარტი
GREECE/025 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 07 აპრილი