იტვირთება...

რეისები

TK028/4 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 27 ივნისი
SH156 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 03 ივლისი
SH150 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 20 ივნისი

რეისი ჩამოსულია

SH151 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 22 ივნისი

რეისი ჩამოსულია 1 დღით ადრე 20 ივნისი, ამანათის მისაღებად დაელოდეთ სმს შეტყობინებას

SH153 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 27 ივნისი

რეისი ჩამოსულია 6 დღით ადრე 20 ივნისი, ამანათის მისაღებად დაელოდეთ სმს შეტყობინებას

SH154 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 29 ივნისი
SH155 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 01 ივლისი
SH152 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 25 ივნისი

რეისი ჩამოსულია 5 დღით ადრე 19 ივნისი, ამანათის მისაღებად დაელოდეთ სმს შეტყობინებას

TK027/4 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 20 ივნისი

რეისი ჩამოსულია, გადის საბაჟო შემოწმებას, ამანათის მისაღებად დაელოდეთ სმს შეტყობინებას

L032 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 16 აგვისტო
GREECE/036 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 21 ივნისი
TK026/4 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 14 ივნისი
L028 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 30 მაისი
L029 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 30 ივნისი
SH148 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 15 ივნისი
SH149 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 17 ივნისი
SH144 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 05 ივნისი
SH147 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 12 ივნისი
GREECE/035 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 13 ივნისი
TK025/4 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 07 ივნისი